Çatı Aktarma
Çatı AktarmaÇatı aktarma genelde çatının tamamıyla elden geçmesi aynı özelliklerde çatı ürünleri kullanılarak çatının yenilenmesi işidir.
Çatı Aktarma kelimesi genelde kiremit çatılarda yapılan uygulamalar için kullanılır. Çünkü diğer kaplamalar için çatı aktarması demek yanlış bir kelime seçimi olur. Diğer uygulamalar için çatı kaplama değişikliği denilebilir.
Çatı aktarmasında yapılan işler çatı omuz mahyaların sökülmesi, çatı kiremitlerinin kaldırılması, çatı derelerinin sökülmesi, çürük tahtaların sökülmesi olarak adlandırabiliriz.
Çatı aktarma uygulamasında ise, sökülen derelerin kelepçelerinin 50 cm aralıklarla çakılması, derelerin iniş ek maşon köşe gibi yardımcı montaj malzemelerinin kullanılarak sabitlenmesi montajının yapılması. Kiremit altına çuvallı ziftli muşambanın 10 cm binili olarak serilmesi yada isteğe bağlı olarak ta membran çatı örtüsünün aynı şekilde uygulanması. Çatı kiremitlerin dizimi ilk sıra ve dört sırada bir galvaniz tel ile telleyerek çivilenmesi veya kiremit özelliğine göre direkt olarak çivi ile sabitlenmesi. Çatı kiremitlerinin dizimi sonrasında eksik kalan kiremitlerin yenisi ile tamamlanması. Çatı omuz mahyalarının dizimi yine eksik kalacak olan mahyaların yeni mahyalar ile tamamlanması. Çatı mahyalarının kum çimento kullanılarak sıvanması. Çatı bacalarının izolasyonu, çatı çıkış kapağı ve güvercinlik (kuşluk) lerin izolasyon yalıtımının sağlanması, çatı aktarma uygulamasının sonlanması bu işler ile sonlanır. 
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Kenetli Panel
- Eksiz İniş Boruları
- Gizli Dere
- Baca Kenarı
- Trapet Saç
- Metal Kiremit
- Eksiz Yağmur İndirme Sistemi
- Çatı
- Çatı Merdivenleri
- Krom Baca İşleri
- Çinko ve Bakır İşleri
 
 
Pro WEB